سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
پیامبر صلی الله علیه و آله از مغلطه کاری منع فرمود . [معاویه]