سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
بدترین مردم کسانی اند که از بدترین مسأله ها می پرسند تا دانشمندان را به اشتباه اندازند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]